کمترین: 
12.89
بیشترین: 
12.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12.89
زمان: 
2/4 18:00
قیمت ذغال سنگ امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 12.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 18:00","price":12.89}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398