کمترین: 
70.51
بیشترین: 
70.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.51
زمان: 
2/4 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 70.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 17:32","price":70.51}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398