کمترین: 
865000
بیشترین: 
865000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
865000
زمان: 
2/4 16:24
قیمت نیم سکه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 865000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:24","price":865000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398