کمترین: 
1720500
بیشترین: 
1720500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1720500
زمان: 
2/4 16:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1720500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:24","price":1720500}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398