کمترین: 
4149
بیشترین: 
4199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4176
زمان: 
2/4 20:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 4176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":4160},{"date":"1397/02/04 16:50","price":4199},{"date":"1397/02/04 18:00","price":4149},{"date":"1397/02/04 18:10","price":4199},{"date":"1397/02/04 18:20","price":4180},{"date":"1397/02/04 18:40","price":4177},{"date":"1397/02/04 18:50","price":4168},{"date":"1397/02/04 19:10","price":4172},{"date":"1397/02/04 19:20","price":4170},{"date":"1397/02/04 19:40","price":4172},{"date":"1397/02/04 20:20","price":4171},{"date":"1397/02/04 20:40","price":4174},{"date":"1397/02/04 20:50","price":4176}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398