کمترین: 
13950
بیشترین: 
13950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13950
زمان: 
2/4 16:20
قیمت دینار بحرین امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 13950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":13950}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399