کمترین: 
14150
بیشترین: 
14150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14150
زمان: 
2/4 16:20
قیمت ریال عمان امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 14150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":14150}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398