کمترین: 
1405
بیشترین: 
1475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1457
زمان: 
2/4 20:40
قیمت ریال عربستان امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":1405},{"date":"1397/02/04 16:50","price":1475},{"date":"1397/02/04 18:00","price":1458},{"date":"1397/02/04 18:10","price":1459},{"date":"1397/02/04 18:40","price":1460},{"date":"1397/02/04 18:50","price":1456},{"date":"1397/02/04 19:20","price":1455},{"date":"1397/02/04 19:40","price":1456},{"date":"1397/02/04 19:50","price":1457},{"date":"1397/02/04 20:20","price":1456},{"date":"1397/02/04 20:40","price":1457}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398