کمترین: 
3910
بیشترین: 
3942
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3934
زمان: 
2/4 20:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 3934 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":3910},{"date":"1397/02/04 16:50","price":3940},{"date":"1397/02/04 18:10","price":3942},{"date":"1397/02/04 18:20","price":3941},{"date":"1397/02/04 18:40","price":3942},{"date":"1397/02/04 18:50","price":3934},{"date":"1397/02/04 19:10","price":3937},{"date":"1397/02/04 19:20","price":3932},{"date":"1397/02/04 19:40","price":3935},{"date":"1397/02/04 20:10","price":3931},{"date":"1397/02/04 20:40","price":3932},{"date":"1397/02/04 20:50","price":3934}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398