کمترین: 
4254
بیشترین: 
4320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4258
زمان: 
2/4 20:50
قیمت دلار استرالیا امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 4258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":4320},{"date":"1397/02/04 16:50","price":4267},{"date":"1397/02/04 18:10","price":4268},{"date":"1397/02/04 18:20","price":4267},{"date":"1397/02/04 18:40","price":4269},{"date":"1397/02/04 18:50","price":4257},{"date":"1397/02/04 19:10","price":4260},{"date":"1397/02/04 19:20","price":4256},{"date":"1397/02/04 19:40","price":4258},{"date":"1397/02/04 19:50","price":4254},{"date":"1397/02/04 20:20","price":4255},{"date":"1397/02/04 20:50","price":4258}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398