کمترین: 
4366
بیشترین: 
4425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4407
زمان: 
2/4 20:50
قیمت دلار کانادا امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 4407 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":4425},{"date":"1397/02/04 16:50","price":4370},{"date":"1397/02/04 18:10","price":4366},{"date":"1397/02/04 18:20","price":4396},{"date":"1397/02/04 18:40","price":4399},{"date":"1397/02/04 18:50","price":4388},{"date":"1397/02/04 19:10","price":4393},{"date":"1397/02/04 19:20","price":4390},{"date":"1397/02/04 19:40","price":4392},{"date":"1397/02/04 19:50","price":4394},{"date":"1397/02/04 20:10","price":4405},{"date":"1397/02/04 20:20","price":4403},{"date":"1397/02/04 20:40","price":4402},{"date":"1397/02/04 20:50","price":4407}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398