کمترین: 
867
بیشترین: 
872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
871
زمان: 
2/4 20:40
قیمت یوان چین امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 16:20","price":870},{"date":"1397/02/04 16:50","price":872},{"date":"1397/02/04 18:00","price":867},{"date":"1397/02/04 18:20","price":872},{"date":"1397/02/04 18:50","price":870},{"date":"1397/02/04 19:10","price":871},{"date":"1397/02/04 19:20","price":870},{"date":"1397/02/04 19:40","price":871},{"date":"1397/02/04 20:20","price":870},{"date":"1397/02/04 20:40","price":871}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398