کمترین: 
700
بیشترین: 
703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701
زمان: 
2/4 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:30","price":700},{"date":"1397/02/04 18:10","price":703},{"date":"1397/02/04 18:40","price":702},{"date":"1397/02/04 18:50","price":701},{"date":"1397/02/04 19:20","price":700},{"date":"1397/02/04 20:20","price":701}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399