کمترین: 
915
بیشترین: 
1491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916
زمان: 
2/4 20:40
قیمت کرون دانمارک امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:30","price":930},{"date":"1397/02/04 16:50","price":916},{"date":"1397/02/04 17:10","price":1490},{"date":"1397/02/04 17:20","price":1491},{"date":"1397/02/04 18:00","price":916},{"date":"1397/02/04 18:10","price":917},{"date":"1397/02/04 18:50","price":916},{"date":"1397/02/04 20:20","price":915},{"date":"1397/02/04 20:40","price":916}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398