کمترین: 
5720
بیشترین: 
5820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5754
زمان: 
2/4 20:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 5754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:30","price":5820},{"date":"1397/02/04 16:20","price":5790},{"date":"1397/02/04 16:50","price":5720},{"date":"1397/02/04 18:00","price":5750},{"date":"1397/02/04 18:10","price":5753},{"date":"1397/02/04 18:20","price":5752},{"date":"1397/02/04 18:40","price":5748},{"date":"1397/02/04 18:50","price":5735},{"date":"1397/02/04 19:10","price":5737},{"date":"1397/02/04 19:20","price":5733},{"date":"1397/02/04 19:50","price":5730},{"date":"1397/02/04 20:10","price":5755},{"date":"1397/02/04 20:20","price":5749},{"date":"1397/02/04 20:40","price":5750},{"date":"1397/02/04 20:50","price":5754}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398