کمترین: 
1451
بیشترین: 
1510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1501
زمان: 
2/4 20:40
قیمت درهم امارات امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 12:20","price":1510},{"date":"1397/02/04 16:20","price":1490},{"date":"1397/02/04 16:50","price":1509},{"date":"1397/02/04 17:10","price":1451},{"date":"1397/02/04 17:40","price":1452},{"date":"1397/02/04 18:00","price":1502},{"date":"1397/02/04 18:10","price":1503},{"date":"1397/02/04 18:50","price":1500},{"date":"1397/02/04 19:10","price":1501},{"date":"1397/02/04 19:20","price":1499},{"date":"1397/02/04 19:40","price":1501},{"date":"1397/02/04 20:20","price":1500},{"date":"1397/02/04 20:40","price":1501}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398