کمترین: 
94576.4
بیشترین: 
94629
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94576.4
زمان: 
2/4 17:30
قیمت شاخص بورس امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 94576.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 11:30","price":94629.0},{"date":"1397/02/04 11:40","price":94626.4},{"date":"1397/02/04 11:50","price":94607.9},{"date":"1397/02/04 14:30","price":94576.5},{"date":"1397/02/04 17:30","price":94576.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398