کمترین: 
68
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68
زمان: 
2/4 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":68}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398