کمترین: 
13346.9
بیشترین: 
13346.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13346.9
زمان: 
2/4 09:10
قیمت بات تایلند امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 13346.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":13346.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398