کمترین: 
1074.6
بیشترین: 
1074.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1074.6
زمان: 
2/4 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1074.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":1074.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398