کمترین: 
3175.2
بیشترین: 
3175.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3175.2
زمان: 
2/4 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 3175.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":3175.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399