کمترین: 
3633.2
بیشترین: 
3633.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.2
زمان: 
2/4 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 3633.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":3633.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398