کمترین: 
10923.1
بیشترین: 
10923.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.1
زمان: 
2/4 09:10
قیمت ریال عمان امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 10923.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":10923.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398