کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
2/4 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398