کمترین: 
532.8
بیشترین: 
532.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
532.8
زمان: 
2/4 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 532.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":532.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398