کمترین: 
493.6
بیشترین: 
493.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
493.6
زمان: 
2/4 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 493.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":493.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398