کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
2/4 09:10
قیمت افغانی امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398