کمترین: 
4294.8
بیشترین: 
4294.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4294.8
زمان: 
2/4 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 4294.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":4294.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398