کمترین: 
3272.9
بیشترین: 
3272.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3272.9
زمان: 
2/4 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 3272.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":3272.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398