کمترین: 
3861.4
بیشترین: 
3861.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3861.4
زمان: 
2/4 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 3861.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":3861.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398