کمترین: 
665.3
بیشترین: 
665.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
665.3
زمان: 
2/4 09:10
قیمت یوان چین امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 665.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":665.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398