کمترین: 
1023.8
بیشترین: 
1023.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023.8
زمان: 
2/4 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 4 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 اردیبهشت 1397 , 1023.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/04 09:10","price":1023.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398