کمترین: 
70.36
بیشترین: 
70.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.36
زمان: 
2/3 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 70.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 17:32","price":70.36}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398