کمترین: 
1385
بیشترین: 
1385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1385
زمان: 
2/3 16:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":1385}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399