کمترین: 
702
بیشترین: 
702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
702
زمان: 
2/3 16:50
قیمت کرون نروژ امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":702}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398