کمترین: 
14350
بیشترین: 
14350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14350
زمان: 
2/3 16:50
قیمت دینار بحرین امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 14350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":14350}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398