کمترین: 
671
بیشترین: 
671
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
671
زمان: 
2/3 16:50
قیمت کرون سوئد امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":671}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398