کمترین: 
73
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73
زمان: 
2/3 16:50
قیمت افغانی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":73}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398