کمترین: 
5810
بیشترین: 
5810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5810
زمان: 
2/3 16:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 5810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":5810}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398