کمترین: 
510
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510
زمان: 
2/3 16:50
قیمت ین ژاپن امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398