کمترین: 
1450
بیشترین: 
1450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1450
زمان: 
2/3 16:50
قیمت لیر ترکیه امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 16:50","price":1450}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398