کمترین: 
7935
بیشترین: 
8045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8045
زمان: 
2/3 21:10
قیمت پوند امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 8045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 13:20","price":7935},{"date":"1397/02/03 16:50","price":7950},{"date":"1397/02/03 21:10","price":8045}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398