کمترین: 
5425
بیشترین: 
5425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5425
زمان: 
2/3 13:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 5425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 13:20","price":5425}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398