کمترین: 
6795
بیشترین: 
6830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6830
زمان: 
2/3 21:10
قیمت یورو امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 6830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 12:30","price":6795},{"date":"1397/02/03 13:20","price":6805},{"date":"1397/02/03 21:10","price":6830}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398