کمترین: 
538500
بیشترین: 
543500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
538500
زمان: 
2/3 13:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 538500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 12:06","price":543500},{"date":"1397/02/03 13:42","price":541000},{"date":"1397/02/03 13:54","price":538500}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398