کمترین: 
873000
بیشترین: 
883000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
873000
زمان: 
2/3 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 873000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 12:06","price":883000},{"date":"1397/02/03 13:42","price":880500},{"date":"1397/02/03 13:54","price":878000},{"date":"1397/02/03 16:42","price":875500},{"date":"1397/02/03 17:00","price":873000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398