کمترین: 
535500
بیشترین: 
540500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535500
زمان: 
2/3 13:54
قیمت ربع سکه امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 535500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 12:06","price":540500},{"date":"1397/02/03 13:42","price":538000},{"date":"1397/02/03 13:54","price":535500}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398