کمترین: 
870000
بیشترین: 
880000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
870000
زمان: 
2/3 17:00
قیمت نیم سکه امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 870000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 12:06","price":880000},{"date":"1397/02/03 13:42","price":877500},{"date":"1397/02/03 13:54","price":875000},{"date":"1397/02/03 16:42","price":872500},{"date":"1397/02/03 17:00","price":870000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398