کمترین: 
1740500
بیشترین: 
1740500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1740500
زمان: 
2/3 12:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1740500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 12:06","price":1740500}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398