هاوال H2

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397/02/04 00:00","price":95890000},{"date":"1397/02/27 00:00","price":115000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":117000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397